Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Anette Uddqvist

Anette är kanslichef på Operation 1325. Hon har drygt tio års erfarenhet från internationellt humanitärt arbete mestadels från konfliktkontexter, bland annat Afghanistan, Jemen och Sydsudan där hon jobbat både med teknisk och operationell koordinering. Anette har en kandidatexamen i ingenjörsvetenskap och en magister i humanitärt arbete i konflikter från Uppsala universitet. Hon tror på vikten av att bygga fred underifrån och med ett inkluderande perspektiv för att skapa hållbara och långsiktiga lösningar, vilket går hand i hand med Operation 1325 fokus på kvinnor, fred och säkerhet. 

förnamn.efternamn@operation1325.se


Charlotte Lind

Charlotte är verksamhetsutvecklare på Operation 1325 och har fem års tidigare erfarenhet i organisationen som projektledare. Med en kandidatexamen i statsvetenskap, mastersexamen i konflikthantering och medling och långt engagemang i frågor som rör kvinnors rättigheter är Charlotte särskilt intresserad av fredsbyggande i Jemen, vilket även är en av Operation 1325:s större fokusfrågor.

förnamn.efternamn@operation1325.se


Caroline Petersen

Caroline är praktikant hos Operation 1325 under vårterminen. I dagsläget avslutar hon sin kandidatexamen inom Utveckling och Internationellt samarbete på Södertörns högskola. Hon har sedan tidigare en yrkesexamen inom restaurang och livsmedel, där intresset för matsvinn och konsumtionsvanor sattes igång. Idag är intresseområdet brett men med mänskliga rättigheter som ryggrad. Hon har sökt sig till Operation 1325 för att utveckla sin förmåga att praktiskt arbeta inom en civilsamhällesorganisation och finna sina egna styrkor inom området.

förnamn.efternamn@operation1325.se