Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Anette Uddqvist

Anette är kanslichef på Operation 1325. Hon har drygt tio års erfarenhet från internationellt humanitärt arbete mestadels från konfliktkontexter, bland annat Afghanistan, Jemen och Sydsudan där hon jobbat både med teknisk och operationell koordinering. Anette har en kandidatexamen i ingenjörsvetenskap och en magister i humanitärt arbete i konflikter från Uppsala universitet. Hon tror på vikten av att bygga fred underifrån och med ett inkluderande perspektiv för att skapa hållbara och långsiktiga lösningar, vilket går hand i hand med Operation 1325 fokus på kvinnor, fred och säkerhet. 

förnamn.efternamn@operation1325.se

Ather Al-Idani

Ather är höstens organisationspraktikant på Operation 1325. Han läser ett masterprogram i agronomi inom landsbruksutveckling. Han anser att det är viktigt att se konflikthantering, demokrati och dialogsprocesser ur ett genusperspektiv – inte minst eftersom det är ett perspektiv som ofta glöms bort. Athers förväntningar av praktiken är att vara en del av Operation 1325:s arbete – både inom sådant som rör det vardagliga arbetet inom organisationen, det nätverkande arbetet och även att få en större insyn i det som är specifikt för Operation 1325. 

förnamn.efternamn@operation1325.se 

Nanna Thydén

Nanna är höstens praktikant inom kommunikation på Operation 1325. Nanna har en kandidatexamen i global utveckling från Stockholms universitet och en masterexamen inom genusvetenskap från Södertörns högskola. Hon har sökt sig till Operation 1325 för att både dela med sig av sitt akademiska kunskapsunderlag som hon tror kan vara till nytta för organisationen. Samtidigt vill Nanna koppla samman sina perspektiv inom genus med verkligheten från Operation 1325s verksamhet.  

förnamn.efternamn@operation1325.se