Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Annika Schabbauer

Annika Schabbauer är kanslichef på Operation 1325. Hon har arbetet med organisations- och kompetensutveckling för kvinnors ledarskap i Sydafrika och inom utvecklingssamarbetet i Uganda.

Dessförinnan levde och verkade hon i Palestina. Annika har en magister examen i modern standard arabiska från Lunds universitet, en master i vuxet lärande från Linköpings Universitet och folkrörelseförankring från Färnebo folkhögskola. Metoder för att bidra till hållbar fred på det mellanmänskliga liksom det internationella planet har varit hennes fokus.

annika.schabbauer@operation1325.se


Sofia Nordenving

Sofia Nordenving är projektledare på Operation 1325. I grunden är Sofia statsvetare och nationalekonom med en master i internationell politik från Uppsala universitet. Hon har tidigare arbetat med migration- och integrationsfrågor och brinner särskilt för kvinnor, fred och säkerhet samt unga, fred och säkerhet.

sofia.nordenving@operation1325.se


Charlotte Lind

Charlotte jobbar som verksamhetsutvecklare och projektledare för organisationens internationella verksamhet. 

charlotte.lind@operation1325.se


Lee Martin

Lee Martin är praktikant hos Operation 1325 under våren 2021. Hon har sedan tidigare en kandidat i journalistik och historia, en master i förintelsen och folkmordstudier från Uppsala Universitet samt en master i genusstudier från Linköpings Universitet. Året 20/21 läser hon en kurs inom genus och mänskliga rättigheter på Röda Korsets Folkhögskola. 

lee.martin@operation1325.se


Signe Andersson

Signe Andersson är praktikant på Operation 1325 under några veckor våren 2021. Hon läser nu Genus och Mänskliga Rättigheter vid Röda Korsets Folkhögskola och har tidigare varit engagerad i en FN-elevförening och har ett stort intresse för MR-frågor med fokus på kvinnor.

signe.andersson@operation1325.se


Ly Pham

Ly Pham är praktikant hos Operation 1325 under våren 2021. Ly har sedan tidigare en master i globala studier från Göteborgs Universitet samt en kandidatexamen i fred och utveckling från Linnéuniversitet, Växjö. Hon har tidigare varit engagerad i PeaceWorks Sverige och Röda Korsets samt Amnesty International, och har ett stort intresse för jämställdhet och konflikt – och utvecklingsfrågor. 

Ly.pham@operation1325.se


Ester Tottie

Ester Tottie är under våren praktikant vid Operation 1325. Hon läser just nu sin sista terminen på kandidatprogrammet inom freds- och konfliktstudier vid Uppsala universitet. Ester har ett stort intresse för både freds- och kvinnorättsfrågor och är speciellt engagerad i kampen mot konflikt-relaterad sexuellt våld.

ester.tottie@operation1325.se