Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Annika Schabbauer

Annika Schabbauer är kanslichef på Operation 1325. Hon har arbetet med organisations- och kompetensutveckling för kvinnors ledarskap i Sydafrika och inom utvecklingssamarbetet i Uganda.

Dessförinnan levde och verkade hon i Palestina. Annika har en magister examen i modern standard arabiska från Lunds universitet, en master i vuxet lärande från Linköpings Universitet och folkrörelseförankring från Färnebo folkhögskola. Metoder för att bidra till hållbar fred på det mellanmänskliga liksom det internationella planet har varit hennes fokus.

annika.schabbauer@operation1325.se


Charlotte Lind

Charlotte jobbar som verksamhetsutvecklare och projektledare för organisationens internationella verksamhet. 

charlotte.lind@operation1325.se


Ly Pham

Ly Pham är praktikant hos Operation 1325 under våren 2021. Ly har sedan tidigare en master i globala studier från Göteborgs Universitet samt en kandidatexamen i fred och utveckling från Linnéuniversitet, Växjö. Hon har tidigare varit engagerad i PeaceWorks Sverige och Röda Korsets samt Amnesty International, och har ett stort intresse för jämställdhet och konflikt – och utvecklingsfrågor. 

Ly.pham@operation1325.se


Ester Tottie

Ester Tottie är praktikant hos Operation 1325 under våren 2021. Hon läser just nu sin sista termin på kandidatprogrammet inom freds- och konfliktstudier vid Uppsala universitet. Ester har ett stort intresse för både freds- och kvinnorättsfrågor och är speciellt engagerad i kampen mot konfliktrelaterad sexuellt våld.

ester.tottie@operation1325.se


Malin Alsered Pihlström

Malin Alsered Pihlström kommer praktisera hos Operation 1325 till hösten 2021. Hon påbörjar då sitt sista år i mastersprogrammet i mänskliga rättigheter för Uppsala universitet.