Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325 är en paraplyorganisation som består av följande medlemsorganisationer:

Gröna Kvinnor

Gröna Kvinnor ser till helheten och kopplar mäns våld mot kvinnor och våld mot naturen, moder jord, som resultat av en patriarkal struktur grundad på över och underordning.

Vägen är jämställd ekonomisk omställning utifrån social- ekonomisk- ekologiskt  hållbarhet och biologisk mångfald. Gröna Kvinnor organiserar kvinnor att ta aktiv del i samhällsbygget. Agenda 2030 är ett redskap liksom FN:s Platform for Action, FN:s COP, CEDAW konvention samt FN:s 1325. Människan är social och har levt fredligt i tusentals år, den krigiska giriga parentes vi lever i nu är synnerligen onormal och leder till klimatets kollaps. Deras vision är långsiktigt hållbara samhällen som lever jämställt inom de ramar naturen sätter på en marknad där du ger mer än du tar.


Kvinnor för fred

Kvinnor för Fred, KFF, bildades 1978 och är en förening som arbetar för fred på kvinnors villkor. KFF är politiskt och religiöst obundet och ingår i ett nätverk med internationella förgreningar.

KFF:s målsättning är kvinnors medverkan vid konfliktlösning med särskild tonvikt på stopp för kärnvapen, stopp för vapenproduktion och vapenexport, stopp för våldtäkter som krigsstrategi och mänskliga rättigheter för alla.

KFF har internationella projekt och samarbeten med kvinnoorganisationer i Israel/Palestina, irakiska Kurdistan, samt Västsahara.


KvinnorKan

KvinnorKan arbetar för kvinnor och mäns lika villkor.
Organisationen vill medverka till ett samhälle och ett näringsliv, nationellt och internationellt som tillvaratar allas möjligheter och intressen. Detta oberoende av kön, klass, etnisk bakgrund och nationalitet. KvinnorKan är partipolitiskt obunden.


Riksförbundet Internationella Föreningen FEM-Inclusion

Riksförbundet Internationella Föreningen FEM-Inclusion, RIFFI, bildades 1974 och är idag en paraplyorganisation för ett 30-tal lokalföreningar runt om i landet. RIFFI engagerar sig i invandrar- och flyktingkvinnors frågor i Sverige och globalt.

Organisationen verkar också för att underlätta integrationen i det nya landet. RIFFI vänder sig till alla kvinnor oavsett nationalitet.


Svenska kvinnors Vänsterförbund

Svenska Kvinnors Vänsterförbund, SKV, är ett partipolitiskt obundet, feministiskt och pacifistiskt kvinnoförbund.

SKV har sina rötter i föreningen Frisinnade kvinnor som bildades 1914 under parollen ”Mot krigspsykos för demokrati och kvinnors likställighet”. Sitt nuvarande namn fick förbundet 1931. SKV verkar för jämlikhet mellan kvinnor och män,  för fördjupning av demokratin, skydd av kvinnor och barn mot våld och kommersiell exploatering och för ett samhälle där barn kan växa upp i trygghet.

SKV verkar för fred, mot krig och imperialism och dess vision är en allmän och total avrustning. SKV verkar också för en hållbar utveckling, samt en rättvis fördelning av jordens resurser.


Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, är en ideell organisation som har funnits i sin nuvarande form sedan 1959 och är ett forum för kristna kvinnor i Sverige.

Fokus för verksamheten är kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv. De verkar bland annat för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och för kvinnors delaktighet i ledarskap och beslutsfattande i kyrkor och samfund.

SEK erbjuder mötesplatser och gemenskap över samfundsgränserna och religionsgränserna samt anordnar utbildning i aktivt ickevåld för kvinnor i världens konfliktområden. SEK samarbetar med kvinnor på lokal, nationell och internationell nivå.


Sveriges Kvinnliga Läkares Förening

Kvinnliga läkares förening, KLF, har sina rötter i Kvinnliga Läkares Kommitté, bildad 1916 av Karolina Widerström Sveriges första kvinnliga läkare. 1976 blev KLF en intresse- och delförening inom Läkarförbundet och har idag ca 1400 medlemmar huvudsakligen kvinnliga läkare/läkarstuderande. De jobbar för: Jämställda arbetsvillkor för kvinnliga läkare och jämställd tillgång till hälsa och vård.