Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Nyheter

Operation 1325, våra svenska medlemsorganisationer samt våra internationella partners arbetar kontinuerligt med att informera, utbilda och skapa opinion om resolution 1325. På den här sidan presenterar vi projekt, konferenser och händelser som alla behandlar resolution 1325.
25
02

Seminarium i Riksdagen 5 mars

Nyheter

Operation 1325 inbjuder medlemsorganisationer till ett seminarium i andra kammarsalen i Riksdagen onsdagen den 5 mars kl 15-17.

18
02

Angola presenterar initiativ för att få fler kvinnor att rösta

Nyheter

I Angola vill det regerande partiets kvinnoförbund genomföra en valförberedande utbildning som vänder sig till kvinnor i det egna förbundet och på landsbygden.

18
02

Resolution 1325 viktig för genusarbetet i FN:s fredsbevarande uppdrag

Nyheter

I alla FN:s fredsbevarande uppdrag är det numera obligatoriskt med en genusenhet. Det är en utveckling som möjliggjorts med resolution 1325.

18
02

6 mars - 14 berättelser kommer till Sverige

Nyheter

Bor du i Umeå, Uppsala, Stockholm, Malmö eller Lund?

18
02

Fredssamtalen i Uganda fortskrider utan kvinnors perspektiv

Nyheter

CARE menar att kvinnors perspektiv och intressen saknas i de fredsavtal som hittills har slutits mellan regeringen i Uganda och rebellgruppen LRA.

14
02

Fredsaktion i Mellanöstern

Nyheter
Aliyah Strauss, som kommer till Sverige i mars för att bland annat medverka på Operation 1325:s föreläsning på Stockholms universitet, rapporterar i vår blogg om en ko
12
02

1325-initiativ i Sudan gör upp med traditioner

Nyheter
”Ingen man låter sin boskap stå i skottgluggen” blev svaret på frågan varför det är så få kvinnor i Sudan som är poliser.
29
01

Ett upprop för fred

Nyheter

Framstående journalister i Kenya lanserade i början av året kampanjen ”Läk nationen” på Sveriges ambassad i Nairobi.

20
12

Många utmaningar innan resolution 1325 är genomförd i Centralasien

Nyheter
”Regeringen måste tränas till genusmedvetenhet och aktivt integrera genusperspektiv i Tajikistans lagar”, poängterade Alla Kuvatova under ett möte som samlade represen