Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

dsc_0542.jpg

Workshop på Röda Korsets Folkhögskola

Under förra veckan höll Operation 1325:s praktikanter en workshop som handlade om säkerhetsresolutionerna 1325 och 2250 på Röda Korsets Folkhögskola. Förutom att lära ut angående dessa resolutioner, diskuterades deras innehåll, och de olika upplevelser som kan uppstå beroende på exempelvis ens kön eller ålder. I samband med denna workshop berättade också praktikanterna mer ingående om de upplevelser som de fått under sin vistelse på ungdomskonferensen i Palestina.

Allt som allt blev det en lyckad workshop, där ämnen såsom normer, fred och säkerhet togs upp och där det verkade som alla lärde sig något nytt.