Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

1screenshot.jpg

Women Voices of Peace in Yemen

I samband med de officiella konsultationer om Jemen i Stockholm, arrangerade vi, i samarbete med Sisters' Arab Forum for Human Rights och UN Women:s avdelning för Mellanöstern och Nordafrika, seminaret 'Women Voices of Peace in Yemen' den 7 december 2018. I filmen kan ni nu följa seminariets diskussioner om kvinnor, fred och säkerhet för en inkluderande och hållbar fred i Jemen.