Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Women Count policy brief

Women Count är en skuggrapport av regeringens nationella handlingsplan för genomförandet av kvinnor, fred och säkerhet. Då regeringen kommer snart påbörja arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för sina insatser inom kvinnor, fred och säkerhet är vår skuggrapport särskilt viktig. För att stärka regeringens och myndigheternas fortsatta arbete har Operation 1325 givit sina rekommendationer. Läs de i den bifogade filen längre upp till höger.

 

BilagaStorlek
women_count_2020_brief.pdf214.97 kB