Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

wc2020_2.jpg

Women Count

Operation 1325 har lanserat granskningsrapporten Women Count!

Rapporten är en översyn på Sveriges arbete under 2018 med den nationella handlingsplanen för genomförandet av FN:s säkerhetsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet. I rapporten har vi samlat våra rekommendationer för att främja arbetet med agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Dessutom lyfter vi fram behovet av att inkludera arbete för kvinnors säkerhet i Sverige med fokus på en jämlik utbildning, interreligiös dialog, vapenexport, klimatförändringarna och våldsam extremism. Ett stort tack till alla som har bidragit med information till och utformningen av Women Count! 

Läs rapporten i den bifogade filen till höger på denna sida.

BilagaStorlek
women_count_2020.pdf.pdf1.72 MB