Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

arsmoteinbjudanfb-poster.jpg

Välkomna på Operation1325:s årsmöte!

Den 21 Mars slår vi upp dörrarna för årsmötet! Ni hittar oss på Norrtullsgatan 45, på bottenplan till höger, i RIFFIs lokaler från kl. 17.30-19.30.

Vi kommer börja med mingel efterföljt av medlaren Marika Fahléns inledningstal om jemenitiska kvinnor i fredsförhandlingarna. Årsmötet fortlöper sedan enligt dagordningen och avslutas med ett konstituerande styrelsemöte endast för den nya styrelsen. 

Väl mött!