Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

wibben.png

Utmaningar för 1325

Annick Wibben, Anna Lindh professor på Försvarshögskolan var inledningstalare på vårt årsmöte och delade med sig sin expertis inom genus, fred och säkerhet. Hon tog bland annat upp utmaningar inom kvinnor, fred och säkerhetsagendan och vägar framåt.
Här kan du se föreläsningen och uppdatera dig kring agendan samt få svar på frågor som närvarande ställde till Annick.