Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

hsrhh.jpg

Unga har ofta svårt att ta plats och behöver öva sig i att ta chanser

Styrelsetraineeprogrammet har haft en avslutande träff som handlade om strategier och framtida engagemang.

 I utvärderingen kom det fram förslag om att samla och dela digitala resurser men även om att göra det möjligt att komma i kontakt med internationella partners. Under kvällen mötte deltagarna Issraa Zubaydi från palestinska Tulkarem. Hon berättade om hur hon engagerat sig tillsammans med Palestinian Centre for Peace and Democracy för att starta ett feministiskt studentparti på universitetet. Tillsammans har vi skrivit en handbok i metoder för att öka det inter-generationella samarbetet för kvinnor, fred och säkerhet. Issraa pratade om svårigheten för unga kvinnor att bli insläppta i politiken. Operation 1325:s styrelsetrainees har nu format arbetsgrupper för att arrangera webinarium och för att skriva policyanalyser. De har sina mentorer i styrelsen som stöd och de nödvändiga kunskaper att tillämpa i vårt fortsatta arbete.