Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

img-scholarship-founded.jpg

Styrelsetrainees får Palmestipendiet

Operation 1325:s styrelsetrainees har idag beviljats Palmestipendiet för ett kommande erfarenhetsutbyte med unga kvinnor i Albanien. Ambitionen är att utbytet ska stärka förståelse samt kunskap om implemenation av fredsresolutioner för nutida och framtida fredsarbetar. 

Palmestipendiet grundades för att genom stöd till individer och organisationer föra den kamp som Olof Palme personifierade vidare — för fred och frihet, mot rasism och främlingsfientlighet. Närmare 2000 projekt har kunnat bli verklighet tack vare Olof Palmes minnesfonds aktiva stöd.