Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Styrelsetraineeprogrammet 2020

Det är med glädje som vi välkomnar 18 personer till styrelsetraineeprogrammet för 2020. 

Under programmets gång blir de erbjudna olika uppdrag för att lära mer och informera om Kvinnor, Fred och Säkerhet för att väcka intresse och berätta om Operation 1325s engagemang