Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Seminarium: "Ung idag och leva under det globala kärnvapen- och klimathotet"

Sveriges regering har inte signerat FN-konventionen mot kärnvapen (TPNW) och det finns en tveksamhet kring detta trots att opinionen i landet är för ett kärnvapenförbud. Seminariumet är med Nätverket för Kärnvapennedrustning där representanter från olika ungdomsorganisationer deltar i ett panelsamtal. Seminariet kommer att belysa och ge perspektiv på hur unga människor reagerar och aktiverar sig inför de utmaningar som både hotet om kärnvapenangrepp och klimatkrisen medför. Operation 1325 medverkar i panelsamtalet och belyser dessa frågor i samband med Kvinnor, Fred och Säkerhet. 

NÄR?: Onsdagen 18 september, kl. 18:00-20:00

VAR?: ABF- huset på Sveavägen 41, 111 83 Stockholm

Det är fri entré.