Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Seminarium i Riksdagen 5 mars

Operation 1325 inbjuder medlemsorganisationer till ett seminarium i andra kammarsalen i Riksdagen onsdagen den 5 mars kl 15-17.

Träffa ministrar, författare och fredsarbetande kvinnor från Västbanken, Gaza och Israel. I ett unikt möte samlas kvinnor från Israel och Palestina för att utbyta erfarenheter kring deras respektive arbete för fred. Obligatorisk anmälan. Mötet samarrangeras med SÄRK, Sällskapet Riksdagens Kvinnor mot Krig. Välkommen! Läs mer...