Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Seminarium 25 november- Kvinnor i fredsrörelse

Operation 1325 kommer att medverka på seminariet Kvinnor i fredsrörelse anordnat av Uppsala Kvinnliga Akademikers förening. Under dagen ska det samtalas om fred, genusperspektiv, teoretiska utmaningar och praktiska erfarenheter.

Andra medverkande är: Folke Bernadotte Akademin, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Östersjöfred, Uppsala universitet, Örebro universitet.

Datum och tid: 25 november, 9-15. 

Plats: Fredens hus, Uppsala slott

Skicka din anmälan till: stina.johansson@umu.se.