Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

p10500536445.jpg

SAFRAN

Lördagen 14 september hade Afrikagrupperna Skåne och ABF Mittskåne en seminariedag i Lund.

 Under seminariet presenterade kanslichef Annika Schabbauer vad för möjligheter Sydafrika har genom sin plats i FNs säkerhetsråd för att verka för kvinnor, fred och säkerhet.