Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

dsc_0616.jpg
Elisabet Thorp diskuterade Operation 1325:s nya rapport med Tomas Sevén, en av besökarna på releasefesten.
FOTO: Julle Bergenholtz

Rapportsläpp av "Säkerhet på marken"

I förra veckan släpptes Operation 1325:s rapport "Säkerhet på marken" - en handbok för internationell missionspersonal om säkerhetssektorreform (SSR) och kvinnors deltagande. Rapportsläppet lockade flera nyfikna besökare, som uttryckte att personal i fält har ett starkt behov att få konkreta tips och metoder inom ämnet kvinnor och säkerhet.

Konferensen Security on the ground

Under hösten 2011 anordnade Operation 1325 en konferens kallad "Security on the Ground" där kvinnoorganisationer från irakiska Kurdistan och Sudan diskuterade kvinnor och säkerhet med svensk internationell missionspersonal. Utgångspunkten var deltagarnas erfarenhet och konferensen fokuserade på att låta dem formulera praktiska och användbara arbetsmetoder för att öka och säkerställa kvinnors deltagande och stärka skyddet för kvinnors mänskliga rättigheter.

handbok om ssr och resolution 1325

Resultaten av diskussionerna och analysen av kvinnoorganisationernas behov har lett fram till handboken "Säkerhet på marken" som på ett kortfattat sätt fastställer behov, möjligheter och svårigheter gällande kvinnors deltagande i säkerhetsfrågor. Där ges konkreta råd i hur internationell missionspersonal kan verka i lokala kvinnoorganisationers intresse. Mer information om handboken finns här.