Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Rapport: Women as Peace Makers

”Women as Peace Makers” var rubriken på det seminarium på svenska generalkonsulatet i Istanbul där kvinnor från Israel och Palestina möttes i mitten av mars för att genom resolution 1325 diskutera hur man kan skapa dialog och samarbete i regionen. Seminariet leddes av Maj-Britt Theorin och flera större organisationer var representerade från båda sidor. Medverkade gjorde även den kända israeliska författare Susan Nathan som gett ut boken ”Ett annat Israel – resan över den judisk-arabiska gränsen” (Ordfront 2006). Läs mer i rapporten och artiklarna nedan.

pdf Women As Peace Makers

pdf Intervjuer med deltagare