Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Rapport från seminarium: Lever Sverige upp till FNs resolution 1325?

Hösten 2005 bjöd Operation 1325 in till ett seminarium i riksdagen för att uppmärksamma FNs resolution 1325. Resolution 1325 hade då fem år på nacken och frågan i fokus var om Sverige lever upp till dess målsättningar? I panelen fanns Sophia Ivarsson, genusforskare vid Försvarshögskolan och Maj Britt Theorin, tidigare EU-parlamentariker och aktiv inom Operation 1325.

Läs rapporten från seminariet