Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

1.png

Projektet Diabella

Operation 1325 har ett pågående projekt som heter Diabella riktat till unga tjejer och icke-binära i åldern 15-19 år. Kommunerna som detta är riktat till är Stockholm, Nacka, Järfälla och Solna. 

Under hösten 2019 och våren 2020 har de möjlighet att delta vid två lägerhelger och två heldags utbildningar samt göra studiebesök. De får stärka sina redskap att hantera konflikter utifrån icke-våldsmetoden och interreligiös dialog. De lär sig även om grundläggande FN-konventioner, demokrati, kvinnors rättigheter och föreningskunskap.

Efter utbildningen kan de vara med och genomföra aktiviteter för fred och demokrati i sina klasser, fritidsgårdar eller där de tycker att det är viktigt. Tillsammans finns vi också med under Järvaveckan. När de gör uppdrag tillsammans med oss på Operation 1325 blir de arvoderade för sina insatser.

För intresseanmälan: https://forms.gle/C313NwZjbVnHVjjT8

För vidare frågor skicka mejl till: info@operation1325.se