Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

planeringsdag.jpg

Kick-off inför verksamhetsåret

Superåret 2020 innebär att vi måste fortsätta arbetet för kvinnor, fred och säkerhetsagendan. 

Vi hade en planeringsdag med kansliet, styrelsen och styrelsetrainees.Vi identifierade brister som fanns inom kvinnor, fred och säkerhetsagendan och utifrån det formulerade vi lösningar för bristerna. Ett inlägg publiceras lite längre fram med fördjupning i brister och lösningar.

Det var en lärorik och rolig dag med övningar samt utbyte av kunskap och erfarenhet mellan olika åldrar och bakgrunder.