Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Planera med oss!

Välkommen till planeringsdagen!

Dagen inleds av Lousie Ohlsson senior forskare på PRIO som med en kritisk blick ser vad agendan för kvinnor, fred och säkerhet har för utmaningar i framtiden.

Därefter diskuterar vi strategier för Operation 1325:s framtid.

Datum & tid: den 29 augusti, kl 11-15

Mejla info@operation1325.se senast 28 augusti för anmälan.

Plats: Zoom