Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

logga_for_podcast_png.png

Operation 1325:s Podcast lanserad

I samband med projektet "Det Digitala Fredsagentprogrammet" har Operation 1325 producerat en podcast. Det Digitala Fredsagentprogrammets vision är att öka det demokratiska utrymmet både lokalt och digitalt. Projektet levererar demokratiska verktyg genom kunskap om FN:s säkerhetsrådsresolutioner som berör kvinnor, fred och säkerhet. Projektets mål är att bidra till ökad kunskap hos tjejer om deras möjlighet att engagera sig i samhället tillsammans med andra och aktivt arbeta för att skapa ett medmänskligare och fredligare samhälle.  

Ett av de sätt som vi sprider kunskap är genom vår podcast. Nu har vi släppt det första podcast-avsnittet som handlar om NVC och Ickevåld. Avsnitten kommer att släppas regelbundet under de nästkommande veckorna.  

 

Håll er uppdaterade på vår podcast här:
https://soundcloud.com/user-756589094