Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Operation 1325 startar digital demokratiakademi

I fredags mottog vi den glada nyheten att myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har beviljat Operation 1325 stöd för att bedriva demoraktifrämjande verksamhet. 

Nästa år startar Operation 1325 därför upp projektet Digitala demokratiakademin, där fokus ligger på unga tjejer i socialt utsatta Stockholmsförorter. Genom Digitala demokratiakademin ska tjejerna få information om resolution 1325 och 2242, och i förlängningen även kunna verka som demokratiambassadörer i sociala media. Målet är att tjejerna ska ha verktyg för att kunna uppmärksamma anti-demokratiska och sexistiska diskurser som främjar våldsbejakande extremism och kunna motverka detta genom att rapportera och agera.