Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

20180212_195359.jpg
Styrelsetrainees 2018

Operation 1325 söker nya styrelsetrainees

Operation 1325 söker nya styrelsetrainees inför 2019! 

Vi söker dig som är engagerad i frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Du har även ett intresse för föreningsliv och en vilja att utvecklas inom ledarskap. Deltagandet i traineeprogrammet sker på ideell basis.

Att lotsas in i styrelsearbete kan öppna nya dörrar. Det finns vägar till ett engagemang inom våra medlemsorganisationer, engagemang inom andra rörelser eller som nätaktivist. Där finns inga begränsningar.

Under våren träffas gruppen fyra gånger och varje träff har ett tema: engagemang, strategier, ledarskap, framtiden. Under hösten ges stöd till egna aktiviteter.

Vi kan erbjuda dig fördjupad kunskap om resolution 1325, civilsamhällets arbete med dessa frågor, samt inblick i Operation 1325:s arbete. Vi erbjuder även en plattform för ditt engagemang, utveckling av ditt ledarskap och ett förstärkt kontaktnät.

Ansökan skickas senast den 31:a december till info@operation1325.se. Märk mailet med ”Ansökan styrelsetrainee”. Besvara även följande frågor

- Varför är du intresserad av att engagera dig i Operation 1325?
- Vad ser du att du vill lära dig som deltagare i detta traineeprogram
- Vad tror du att du kan tillföra Operation 1325 och vårt arbete?

Välkommen med din ansökan! 
Se hela annonsen i sin helhet via bifogad fil. 

 

BilagaStorlek
annons_styrelsetraineeprogrammet.pdf257.25 kB