Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Operation 1325 skriver brev till Ban Ki-Moon och Carl Bildt

Som en del i sitt arbete med politisk påverkan har Operation 1325 i vår formulerat brev med frågor, uppmaningar och krav angående FN:s resolution 1325:2000 som adresserats till FN:s Generalsekreterare Ban Ki-Moon och utrikesminister Carl Bildt. I breven uppmanas mottagarna att vidta en rad åtgärder med syfte att stärka FN:s resolution 1325:2000 och genomförandet av den. Operation 1325 hoppas inom kort kunna redovisa Generalsekreteraren och utrikesministerns svar.

Läs brevet till FN:s Generalsekreterare Ban Ki-Moon här.

Läs brevet till utrikesministern Carl Bildt här.