Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

ladda_ned.png

Operation 1325 på World Forum for Democracy

I helgen representerade Operation 1325:s kanslichef Annika Schabbauer organisationen i det internationella forumet World Forum for Democracy i som ägde rum i Strasbourg, Frankrike. 

I år låg fokus på jämställdhet mellan män och kvinnor under titeln "Gender Equality: Whose battle?". Hon berättade närmare om den studeie som Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) utfört i samarbete med Operation 1325 och betydelsen för framtidens arbete för demokrati och ett öppet och jämlikt samhälle.

 

Resultaten från studien visar tydligt att civilsamhället anser att det denna underbyggnad av viktiga demokratiska institutinoner och inkluderande som behöver förstärkas.