Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

operation11ar.jpg

Operation 1325 fyller 11 år

Idag är det 11 år sedan Operation 1325 grundades. Sedan starten har vi genom information och utbildning, i Sverige och internationellt, arbetat för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning. Inga kvinnor, ingen fred.