Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

demokratisoppa.jpg
FOTO: Charlotte Lind

Operation 1325 vid Jönköpings Demokratisoppa

Operation 1325 hade den 25 novmeber förmånen att medverka vid Demokratisoppa i Jönköping den 25 november.

Demokratisoppa arrangeras tillsammans med Senus studieförbund, Den gobala skolan och Region Jönköpings län. Tillställningen erbjuder sin publik att lyssna till samtal om demokrati och hållbarhet på Jönköpings läns museeum över en lunch.

Vår styrelseledamot Birgitta Rang och projektledare Charlotte Lind berättade om resolution 1325 och Operation1325:s olika projekt. Fokus låg på verkamheten  i Turkiet och de utmaningar som kvinnor inom det civila samhället möter idag.