Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

annika3.jpg
Annika Schabbauer

Operation 1325 bidrar till arbetet i EPLO’s arbetsgrupp för kvinnor, fred och säkerhet

The European Peacebuilding Liasion Office (EPLO) är det oberoende civila samhälles plattform för Europeiska civil samhälles organisationer, CSO:s nätverk och tankesmedjor som engagerar sig inom fredsbyggande och förhindrande av våldsamma konflikter.

Annika Schabbauer, kanslichef för Operation 1325, har bidragit till arbetet i EPLO’s arbetsgrupp för kvinnor, fred och säkerhet, med en rapport om genomförandet av FN:s säkerhets resolution 1325 i Sverige. 

Läs hela rapporten här