Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

NGO Working Group on Women, peace and security öppet brev

Operation 1325 har skrivit under NGO Working Group on Women, peace and security öppna brev till FNs medlemsstater. I brevet gavs det rekommendationer för Kvinnor, Fred och Säkerhetsagendan. 

De fem centrala rekommendationerna till medlemsstaterna är:

1. Take decisive action to prevent conflict, avert crisis and end war.

2. Gender equality and the human rights of all women and girls are central to international peace and security.

3.Women’s right to full, equal and meaningful participation in all aspects of peace and security, including all formal and informal processes, must be safe-guarded and non-negotiable.

4. Defend the legitimacy of the work of all human rights defenders and their role in promoting peace and security, and condemn all attacks against them.

5. Meaningful action on women, peace and security requires recognizing the interrelated, inseparable and mutually reinforcing nature of all elements of the WPS agenda, and committing to full implementation.

För att läsa det fullständiga brevet tryck på bifogade filer åt höger längre upp. 

BilagaStorlek
cso_open_letter_to_un_member_states_on_wps_16_october_2019_english.5da792309c3880.71221533.pdf106.66 kB