Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

motkraft_2_bild.png

Motkraft träff och föreläsning

Motkraft syftar till att stärka unga kvinnor som aktörer i arbetet mot våldsbejakande extremism i sina närområden och i den offentliga debatten.

Motkraft har en föreläsningsserie om de olika extremistiska grupperna och hur en kan göra en motkraftskampanj för att påverka. 

Första föreläsningen var med
Center mot våldsbejakande extremism - CVE
som föreläste om de olika extremistiska grupperna i Sverige och deras koppling till könsroller och genus.

Håll utkik efter vår föreläsningsserie, intressanta aktörer kommer att föreläsa för Motkraft - deltagarna de kommande veckorna!