Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

turkish_parliament.jpg

Kvinnors inkludering i det turkiska samhället

 Som en uppföljning på vår rapport om kvinnors inkludering i det turkiska samhället kommer vi under de kommande veckorna lägga ut information från rapporten på Facebook och Twitter.

Rapporten heter Women Count Turkey och är skriven av vår partner Zeynep Alemdar som skapat organisationen Women in Foreign Policy. Zeynep var på plats för att lansera den i Riksdagen i våras. Operation 1325 och Women in Foreign Policy har samarbetat i drygt ett år för att sprida information om resolution 1325 i Turkiet genom både konferenser och denna rapport.

Håll utkik på Facebook och Twitter! Vill du läsa hela rapporten finns den här: https://www.operation1325.se/projekt/women-count-turkey