Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Information om rekrytering

Operation 1325 tackar för alla ansökningar som har inkommit till de tjänster som utlystes i februari! Samtliga tjänster har nu tillsatts och vi tackar för visat intresse.