Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

ssr1325_forwebb.jpg

Security on the Ground sammanför civilsamhället och missionspersonal

Idag har Operation 1325 lanserat sin kampanj inför konferensen ”Security on the Ground”. Konferensen syftar till att:

  1. att väcka intresse och skapa debatt kring resolution 1325 i säkerhetssektorreformprocesser,
  2. att skapa en plattform för berörda parter för att diskuterar utmaningarna med att göra verklighet av resolution 1325 samt hitta konkreta lösningar tillsammans,
  3. att skapa nätverk mellan civila samhällets aktörer och missionspersonal för att de ska kunna nyttja varandras expertis och därmed stärka grundförutsättningarna för hållbar fred.