Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

trump_and_kekistani.jpg
FOTO: GETTY/TT

Hoten mot demokratin måste tas på större allvar.

Operation 1325 har skrivit under CONCORD:s debattartikel där
46 organisationer tillsammans har gått ihop för att kräva att hoten mot demokratin tas på större allvar. 

Runt om i världen krymper civilsamhällets utrymme kraftigt. Detta till följd av en trend där autkoritära populistiska rörelser får ett allt starkare fäste i våra demokratiska samhällen. Det råder ett övergripande globalt samhällsklimat där civilsamhället begränsas och tystas. Ett välmående civilsamhälle är en grundläggande byggsten i ett demokratiskt samhälle.

Därför har Operation 1325 skrivit under CONCORD:s debattartikel, som uppmanar både Sverige och EU att höja sina röster mot de krafter som nu hotar demokratin - och att samtidigt skydda civilsamhället och de grundläggande demokratiska rättigheterna.

Läs artikeln här.