Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Hård och mjuk säkerhet för Rohingyas med Annette Lyth

Den 23 september kommer Annette Lyth till Operation 1325 för att tala om den humanitära krissituationen för Rohingyas i Myanmar. Rohingyas är en muslimsk minoritetsbefolkning som under många år utstatts för diskriminering, våld och förföljelse inom det egna landet. Varje år tvingas tusentals Rohingyas till flykt via sjövägen, vilket många gånger blir början på nästa tragedi. Annette Lyth kommer även lyfta problematiken kring benämningen av mänskliga rättigheter, jämställdhet och skydd av barn som "mjuka" frågor.

Annette Lyth är redaktör på Mänsklig Säkerhet och internationell jurist. Hon har lång erfarenhet från sitt arbete inom OSSE och olika FN-organ, och ledde under flera år ett regionalt projekt för UNDP mot människohandel i Myanmar och grannländerna.

Välkommen den 23/9 kl. 11.15-12.15 till Operation 1325, Hammarby Allé 93, 4 trappor, Stockholm. 

Se Facebook-eventet här: https://www.facebook.com/events/1921444368113250/?fref=ts