Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Föreläsning 22/2-18 Var finns kvinnorna i FN:s arbete för fred och säkerhet?

 

Nu på torsdag (22 februari) klockan 13 - 15 håller vår styrelseordförande Eva Zetterberg en spännande föreläsning för Nyfiken Grå. Föreläsningen ”Var finns kvinnorna i FN:s arbete för fred och säkerhet?” kommer att behandla betydelsen av kvinnligt deltagande och representation i fredsarbetet.

Kom och lär dig mer om FN:s säkerhetsråds resolution 1325- kvinnor, fred och säkerhet! Föreläsningen är gratis och öppen för allmänheten, adressen är Kungsgatan 84, kod 8448.