Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

”Finding pathways”

Operation 1325 har skrivit en rapport om det arrangemang som genomfördes i början av mars tillsammans med gästande kvinnor och fredsarbetare från Israel och Palestina. Under veckan genomfördes ett dialogseminarium där deltagarna diskuterade erfarenheter av fredsarbete samt en informationskampanj i fem svenska städer. Läs den här.