Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

dfce3760-f1b6-42f4-9b3a-ad9fa1118d82.jpg

Diabella fredsinfluencers planerar sina insatser

I rådande tider är det lika viktigt, om inte viktigare att fortsätta arbetet med konfliktförebyggande och demokratistärkande insatser. 

Därför fortsätter Diabella fredsinfluencers med att planera sina fredsinsatser på alternativa sätt för att nå ut till andra unga i sina lokalsamhällen. Håll utkik efter deras intressanta fredsinsatser!