Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Boktips: Fredsagent 1325

 

Omslag Fredsagent 1325Operation 1325 har tagit fram boken Fredsagent 1325 för att inspirera unga kvinnor att fortsätta den stolta svenska traditionen av kvinnliga fredsagenter!

I boken möter läsaren gårdagens, dagens och morgondagens fredskämpar.

 

 

 

 

 

 

Boken beställs enklast via förlagets webb shop som nås på

http://www.verbum.se/verbum_forlag/shop/index.cfm?prodnum=52647293