Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

afghanwomen.jpg

Artikel publicerad i magasinet Mänsklig Säkerhet

Operation 1325 håller i ett gemensamt evenemang med Kanadas ambassad i Sverige där kvinnor, fred och säkerhet står i fokus.

I samband med evenemanget har Operation 1325:s kanslichef skrivit en artikel för magasinet Mänsklig Säkerhet. I artikeln lyfts bland annat studien som utförts av Global Network of Women Peacebuilders (GNWP), där Operation 1325 valdes ut som den enda organisationen i västeuropa att genomföra studien. 

Läs artikeln här