Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Årsmöte 23 april

Vi har årsmöte den 23 april, under det tillfället har vi genomgång av föregående verksamhetsår och sätter agendan för Operation 1325s framtid med nya stadgar. Till årsmötet har vi bjudit in Annick Wibben som är professor i genus, fred och säkerhet på Försvarshögskolan. Hon har långvarig erfarenhet och expertis inom dessa frågor. 

Mötet är öppet för allmänheten, alla är välkomna att delta. 

Vill du delta på årsmötet? Mejla philippa.westling@operation1325.se senast den 16 april. 

Datum och tid: den 23 april, kl 18.00

Årsmötet kommer att hållas digitalt via Zoom. Länk mailas ut efter anmälan. 

BilagaStorlek
2020_kallelse_program_och_dagordning_arsmote.docx95.8 kB
2020_valberedningens_forslag.docx25.57 kB
20200122_styrelsens_proposition_till_arsmotet_stadgar_operation_1325.docx97.22 kB
20200206_operation_1325_verksamhetsplan_2020.docx111.7 kB
revisionsberattelse_2019_for_operation_1325_signerad.pdf1.72 MB
arsredovisning_2019_for_operation_1325_signerad.pdf3.42 MB
operation_1325_verksamhetsberattelse_ar_2019.pdf1.37 MB