Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325:s turkiska samarbetsorganisation SES Equality and Solidarity Association utökar sin hemsida med en sektion där nyheterna utgår ifrån ett kvinnor, fred och säkerhetsperspektiv.  

Vi vill att vår rapportering om kvinnorna i Ukraina skapar ett narrativ om dem som aktörer, istället för enbart som offer, säger redaktören Eda Dogancay. 

SES Equality and Justice Association verkar för jämställdhet genom att via sin hemsida och sina sociala mediekanaler lyfta de perspektiv de anser saknas i den allmänna nyhetsrapporteringen.  

– Kvinnor, fred och säkerhetsagendan lyfts inte tillräckligt i media. Vi har valt det nya fokuset för att ge större utrymme till freds- och säkerhetsfrågor.  

Behov av ett annat språkbruk i media 

Gülseren Onanç, grundaren av SES, menar att vi lever i ett kritiskt skede med kriget i Ukraina och en ökning av populism och högernationella röster på både nationell nivå i Turkiet och internationell nivå.  

– Vi lever i en militariserad tid. Media måste tänka på hur de beskriver vad som sker i världen. Vi behöver använda oss av ett språkbruk som främjar fred istället för att använda ord som spär på de konflikter vi ser runt omkring oss, säger Gülseren.  

Inte bara en nyhetssajt 

Gülseren berättar att de inte ser sig själva som en renodlad nyhetssajt, utan snarare som aktivister som genomför en nyhetsrapportering utifrån ett kvinnoperspektiv. Att välja nyheter utifrån ett feministiskt perspektiv ser Gülseren som nödvändigt i dagens medielandskap som främst domineras av och om män. 

– Som en civilsamhällesorganisation och mediekanal kände vi att vi kunde göra något åt saken, och därmed vara en förebild för hur övrig media kan rapportera, säger Eda. 

Hemsidan blir ett forum där aktivism och nyhetsrapportering vävs ihop. 

– Genom vårt språk försöker vi vara kvinnans röst och på så vis visa solidaritet, fyller Begum Zorlu, redaktör på SES, i.  

För att läsa mer om SES verksamhet, besök deras hemsida HÄR.