Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Nyheter

Operation 1325, våra svenska medlemsorganisationer samt våra internationella partners arbetar kontinuerligt med att informera, utbilda och skapa opinion om resolution 1325. På den här sidan presenterar vi projekt, konferenser och händelser som alla behandlar resolution 1325.
11
03
wc2020_2.jpg

Women Count

Nyheter

Operation 1325 har lanserat granskningsrapporten Women Count!

27
05
seniora_radet.png

Finns det en närhetsprincip inom kvinnor, fred och säkerhet?

Nyheter

I Sverige handlar agendan för kvinnor, fred och säkerhet om kvinnors rätt till säkerhet, att vara fria från våld i hemmet, våld mot kvinnor och diskriminering av marginaliserade grup

20
05
hsrhh.jpg

Unga har ofta svårt att ta plats och behöver öva sig i att ta chanser

Nyheter

Styrelsetraineeprogrammet har haft en avslutande träff som handlade om strategier och framtida engagemang.

13
05
sjkdfsdjknfj.png

kvinnors syn på säkerhet

Nyheter

Säkerhet kan ha olika innebörd beroende av vem man frågar, därför är det viktigt för oss att prata om det med kvinnor och att inkludera gräsrotsrörelsen, kvinnorörelsen samt unga kvinnor i samtalet

08
05
menti.png

"Catcalling"

Nyheter

Många kvinnor och unga tjejer upplever "catcalling" under sin vardag och detta var något som Diabella fredsinfluencers ansåg var viktigt då det påverkar majoriteten av kvinnor och unga tjejer.&nbsp

29
04
kok.jpg

Inkluderande mänsklig säkerhet är nu viktigare än någonsin

Nyheter

Den pågående Covid-19-pandemin får inte bli ett undantagstillstånd från kraven om kvinnors rättigheter till resurser och representation innan, under

29
04
wibben.png

Utmaningar för 1325

Nyheter

Annick Wibben, Anna Lindh professor på Försvarshögskolan var inledningstalare på vårt årsmöte och delade med sig sin experti

24
04

Ungas röster är viktiga

Nyheter

Ungas röster liksom kvinnors röster är essentiella i konfliktförebyggande och fredsbyggande arbetet.

16
04

Vad är säkerhet för dig som kvinna?

Nyheter

Vi välkomnar er till en workshop där vi kommer att prata om säkerhet där du som kvinna får möjlighet att berätta om vad säkerhet är för dig och om du upplever säkerhetshot i samhället idag.