Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

”Det är en jätteviktig fråga som Désirée Pethrus lyfter fram när det gäller resolution 1325, och det är en prioriterad fråga för Sverige i vårt utlandsarbete när det gäller fredsfrämjande u

”Det är en jätteviktig fråga som Désirée Pethrus lyfter fram när det gäller resolution 1325, och det är en prioriterad fråga för Sverige i vårt utlandsarbete när det gäller fredsfrämjande uppdrag”, sade jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) under riksdagens frågestund igår.

Riksdagsledamoten Désirée Pethrus (kd), som även är ledamot i utrikesutskottet, hänvisade till Operation 1325:s nyutgivna rapport ”Women Count: – Sweden’s implementation of UNSCR 1325” i sin fråga till jämställdhetsministern.

– Det man ser i utvärderingen är att det finns ett stort behov av mer tydliga uppdrag till försvaret, polisen, MSB, Sida och så vidare för att fler kvinnor ska kunna delta i fredsbevarande operationer. I dag är det ungefär 14 procent, enligt deras undersökning. Hur ser statsrådet på hur vi kan intensifiera arbetet för att göra handlingsplanen bättre, få en bra utvärdering och få fler kvinnor aktiva i det här arbetet som är viktigt? sade Pethrus i sin fråga till Nyamko Sabuni.

Sabuni framhöll i sitt svar att genomförandet av resolution 1325 är ”en jätteviktig fråga” som även är ”en prioriterad fråga för Sverige i vårt utlandsarbete när det gäller fredsfrämjande uppdrag”. Jämställdhetsministern framhöll flera av de åtgärder som regeringen vidtagit för genomförandet av resolutionen och hänvisade till de riktlinjer som berörda myndigheter som Försvaret, Polisen, Sida, MSB med flera har fått i sina regleringsbrev. Désirée Pethrus följde upp diskussionen kring regleringsbreven:

– [D]et är viktigt att man åtminstone vet hur utbildningen [för förverkligandet av resolution 1325] ska gå till, för det är en annan sak, hur polisen och försvaret kan förbättra sin utbildning. I dag är den någon timme. De menar att det är alldeles för lite för att kunna få en riktig kunskap om denna FN:s säkerhetsrådsresolution.

Désrirée Pethrus lyfte även upp frågan om inrättandet av en särskild 1325-ambassadör, som med regeringens mandat skulle samordna och bevaka samtliga myndigheters genomförande av resolution 1325. Inrättandet av en särskild representant med ansvar för resolution 1325 är en fråga som Operation 1325 drivit sedan en tid tillbaka. Nyamko Sabuni höll med om att utvecklandet av samordningen är viktigt:

– Samordning är alltid bra på många olika sätt, när det är flera myndigheter som berörs, för att motverka ett visst fenomen eller jobba för bättre förhållanden, i det här fallet i fredsfrämjande missioner. Jag är inte ansvarig minister. Frågan hanteras på UD, så jag skulle föreslå att frågan om eventuell samordnare ställs till rätt minister på UD. Men jag tycker att det är en viktig fråga. Det är en prioriterad fråga för regeringen, och alla myndigheter har till uppdrag att jobba systematiskt för att vi ska bli ännu bättre när det gäller både genderkunskap och kvinnors närvaro i fredsfrämjande uppdrag, sade jämställdhetsministern.

Hela frågestunden finns tillgänglig på riksdagens hemsida.