Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Två nya resolutioner har de senaste veckorna antagits av FN:s säkerhetsråd med syfte att backa upp och förstärka tidigare målsättningar och åtaganden s

Två nya resolutioner har de senaste veckorna antagits av FN:s säkerhetsråd med syfte att backa upp och förstärka tidigare målsättningar och åtaganden som rör kvinnor, fred och säkerhet.


Resolution 1888 antogs enhälligt den 30 september och fokuserar på det alarmerande behovet att stoppa sexuellt våld mot kvinnor under och efter en konflikt. Resolutionen bygger vidare på de tidigare antagna resolutionerna 1325 (2000) och 1820 (2008) och innebär b la att FN:

–  tillsätter ett särskilt sändebud (Special Representative) med uppdrag att leda och stärka FN:s samlade arbete med att stoppa sexuellt våld mot kvinnor
– bildar ett expertteam som skall bistå medlemsstaterna och FN:s missioner i deras arbete med att motverka sexuellt våld i väpnade konflikter
– utser rådgivare för kvinnors säkerhet i fredsbevarande insatser


Resolution 1889 antogs ett par dagar senare och syftar till att ytterligare stärka kvinnors deltagande i alla faser av fredsprocesser med uppdrag till FN att tillsätta en styrgrupp med ansvar att samordna satsningar inför resolution 1325s 10-årsjubileum den 31 oktober 2010.

Resolution 1888

Resolution 1889