Nya resolutioner backar upp 1325 och 1820

SoME Gavobevis 2023

9 oktober 2009

Två nya resolutioner har de senaste veckorna antagits av FN:s säkerhetsråd med syfte att backa upp och förstärka tidigare målsättningar och åtaganden som rör kvinnor, fred och säkerhet.

Resolution 1888 antogs enhälligt den 30 september och fokuserar på det alarmerande behovet att stoppa sexuellt våld mot kvinnor under och efter en konflikt. Resolutionen bygger vidare på de tidigare antagna resolutionerna 1325 (2000) och 1820 (2008) och innebär b la att FN:

–  tillsätter ett särskilt sändebud (Special Representative) med uppdrag att leda och stärka FN:s samlade arbete med att stoppa sexuellt våld mot kvinnor
– bildar ett expertteam som skall bistå medlemsstaterna och FN:s missioner i deras arbete med att motverka sexuellt våld i väpnade konflikter
– utser rådgivare för kvinnors säkerhet i fredsbevarande insatser

Resolution 1889 antogs ett par dagar senare och syftar till att ytterligare stärka kvinnors deltagande i alla faser av fredsprocesser med uppdrag till FN att tillsätta en styrgrupp med ansvar att samordna satsningar inför resolution 1325s 10-årsjubileum den 31 oktober 2010.

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...