Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Den svenska regeringen kommer skriva en ny handlingsplan för resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet under hösten.

Den svenska regeringen kommer skriva en ny handlingsplan för resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet under hösten. Det sa Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson på Sidas konferens ”Gender-Based Violence” som hölls den 12/9 i Stockholm.

Carlsson sa också att svenska regeringen i sina kontakter med andra länder kommer göra allt de kan för att bekämpa det könsrelaterade våldet.

Konferensen som bland annat anordnats som inspiration till Sidas nya handlingsplan mot könsrelaterat våld hölls i Sidas lokaler under fredagen. Svenska och internationella gäster hade bjudits in för att diskutera framgångsrika strategier i kampen mot könsrelaterat våld i konfliktområden.

Utöver Carlsson talade bland annat Yakin Erturk, FN-rapportör i frågor gällandes våld mot kvinnor. Erturk lyfte fram vikten av resolution 1325 och resolutionen 1820 om sexualiserat våld i krig, och nämnde genusanalys som ett användbart verktyg på alla nivåer för att motverka könsrelaterat våld.  Denis Mukwege, chef för Panzi sjukhuset i Kongo gav horribla berättelser om patienter som utsatts för våldtäkter i väpnade konflikter och ställde frågan hur vi kan hjälpa dessa patienter att läka de inre sår som förövarna orsakat.

Några av de slutsatser som kom fram efter konferensen var att det könsrelaterade våldet ses som ett strukturellt problem. Frågan om könsrelaterat våld gäller inte bara kvinnor utan också män, och för att stoppa det könsrelaterade våldet.