Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Den pågående konflikten i Jemen har haft stor påverkan på landets rättssystem, visar en ny rapport från International Legal Assistance Consortium (ILAC). Genom intervjuer med personer verksamma inom Jemens rättssystem och en djupgående analys av rättssystemet belyser rapporten bland annat hur kvinnor och andra marginaliserade grupper utsätts för våld och utanförskap. 

Jemen är uppdelat i olika geografiska områden som styrs av olika politiska aktörer och rättssystem. I och med detta existerar både formella och informella strukturer i landet där både statliga och icke-statliga aktörer agerar som myndigheter. Rättssystemet påverkas också av det stora antalet internflyktingar eftersom de demografiska förändringarna utgör säkerhetsrisker.  

Den instabila rättsstrukturen har inneburit ökat våld och utanförskap för grupper som redan är marginaliserade i samhället. Kvinnor i Jemen har ofta ingen egen inkomst och saknar självständighet på grund av de snäva sociala konventioner som begränsar kvinnors liv. I och med detta missgynnas ofta kvinnor i juridiska dispyter. Åtgärder för att garantera kvinnors tillgång till rättssystemet saknas bland landets lagar och institutioner. De som intervjuats i ILAC:s rapport beskriver hur konflikten har lett till en ökning av våld, våldtäkt och trakasserier mot kvinnor. Rapporten konstaterar att kvinnor och andra marginaliserade grupper är i starkt behov av stärkt lagligt skydd i Jemen.  

För att veta mer, läs hela rapporten HÄR.