Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Sedan Somalia blev självständigt 1960 har landet stadigt utvecklats till en patriarkal stat, där kvinnors makt och deltagande har varit långt ner på agendan.

Sedan Somalia blev självständigt 1960 har landet stadigt utvecklats till en patriarkal stat, där kvinnors makt och deltagande har varit långt ner på agendan. Landet är ett av de tre länder i världen som varken har skrivit under Kvinnokonventionen eller resolution 1325, och har även begränsade lagstadgar om arbete kring jämställdhet. Men i veckan kan en ljusning kunnat synas, då beslut om Somalias nya konstitution har tagits; med kvinnors rättigheter som en av punkterna.

Första konstitutionen på 40 år

Till följd av det blodiga inbördeskriget i Somalia har landet sedan 1991 varit utan en fungerande regering, vilket har gjort det svårt att genomföra strukturella förändringar i samhället. Att uppdatera landets konstitution är därför något som har varit ett behov länge. ”Vi har äntligen avslutat våra diskussioner och vi är nu på väg mot processen att anta det vi diskuterat. Det här kommer att bli den första konstitutionen i Somalia på mer än 40 år”, säger Asha Ahmed, en av delegaterna i processen.

Kvinnlig könsstympning fördöms

Med den nya konstitutionen fördöms utövandet av kvinnlig könsstympning, med den enkla formuleringen ”kvinnlig könsstympning är förbjuden”. Inkluderingen av ämnet i konstitutionen är viktig; samtidigt är utövningen av könssympning utbrett och strukturaliserat i många delar av landet. Vilken effekt som detta kommer att få på kvinnors faktiska rättigheter återstår att se.

Större fokus på kvinnors rättigheter

Under den politiska processen för att ta fram den nya konstitutionen har 825 delegater från olika delar av landet medverkat och tyckt till om vad konstitutionen bör innehålla. Även om kvinnors deltagande i processen har varit begränsad har ändå frågor kring kvinnors rättigheter och jämställdhet fått gehör. Bland annat ska det i framtiden vara ett större fokus på kvinnor som politiska aktörer, något som välkomnas av delegaten Halima Mohammed. ”Enligt konstitutionen kommer kvinnor att kunna delta i politiska processer i landet; det är något vi är glada för”.

Jule Bergenholtz